Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami nr 187-2, nr 192-2, nr 204-2 położonej w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego