Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jędruszkowce, oznaczonej działką nr 215/2 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

publikacji: 2020-07-07
Wójt Gminy Sanok, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Sanok w Sanoku przy ul. Kościuszki 23, na okres 21 dni, został wywieszony do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Gminie Sanok, w miejscowości Jędruszkowce, oznaczoną działką nr 215/2.