Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tyrawa Solna, oznaczonej działką nr 274/14 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego