Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 2418/4 położonej w miejscowości Niebieszczany, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym