Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Jurowce, oznaczonej działką nr 103/7 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego