Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 102/2 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym