Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 102/3 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym