Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 98/6 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym