Wykaz nieruchomośći gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Pisarowce oznaczonej działką nr 491/11 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego