Wykaz nieruchomośći gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Płowce oznaczonej działką nr 100/1 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego