Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Stróże Małe oznaczonej działką nr 21/4 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego