Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Łodzina oznaczonej działką nr 325 I 2