Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych w miejscowości Bykowce oznaczonych działkami nr 259/2 i 259/3