Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sanok oznaczonych dz. nr 44-/2, nr 58/2, nr 225/1, nr 227/4, nr nr 227/6, nr 226/5, położonych w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa