Wykaz nieruchomości lokalowej położonej na terenie miasta Sanoka, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz GOPS w Sanoku