Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Niebieszczany, w budynku o nr porządkowym 493, przeznaczonej do oddania w użyczenie