Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na działce Nr 295, w obrębie miejscowości Mrzygłód

nieruchomość-Mrzygłód.pdf