Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 12/1 położonej w miejscowości Międzybrodzie