Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 1201/1, część działki nr 1202/42 i działkę nr 967/11 położonej w obrębie Srogów Górny