Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 137 położonej w miejscowości Dobra