Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 157/3 położonej w obrębie Czerteż