Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 157/3, położonej w obrębie Czerteż