Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 183 i część działki nr 265, położonych w miejscowości Dębna