Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 187, położonej w obrębie Dębna