Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 20/1, położonej w obrębie Płowce