Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 21/18, położonej w obrębie Jurowce