Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 25/3 położonej w miejscowości Dębna