Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 276/2 położonej w Tyrawie Solnej