Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 279/47 położonej w obrębie Tyrawa Solna