Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 279/47 położonej w Tyrawie Solnej