Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 279/6 położonej w Dębnej