Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 294 położonej w Mrzygłodzie