Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 294, położonej w obrębie Mrzygłód