Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 304 i część działki nr 305 położonych w miejscowości Sanoczek