Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 337 położonej w miejscowości Sanoczek i część działki nr 237/5 położonej w miejscowości Markowce