Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 344 położonej w Lalinie