Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 346/1 położonej w miejscowości Tyrawa Solna