Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 373 położonej w miejscowości Dębna