Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379 i część działki nr 396 położonej w miejscowości Sanoczek