Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 379 położonej w miejscowości Sanoczek