Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379 położonej w obrębie Sanoczek (3)