Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379, położonej w obrębie Sanoczek