Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 43, położonej w obrębie Tyrawa Solna