Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 484 położonej w Dobrej