Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 484 położonej w obrębie Dobra