Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 497 położonej w miejscowości Trepcza