Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 528 położonej w obrębie Tyrawa Solna