Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 566, położonej w obrębie Łodzina