Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 715 położonej w obrębie Hłomcza