Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 727/19, położonej w obrębie Dobra